Nieuwe CAO Metalektro

Deel dit bericht:

We leven in een tijd waar energieprijzen de pan uit rijzen en waar veel mensen de eindjes nog nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. FNV-metaal wilde zo snel mogelijk een akkoord bereiken, zodat de loonsverhoging met ingang van de nieuwe cao (op 1 december 2022) meteen kon worden uitbetaald. Naast loonsverhoging zijn er nog een aantal andere veranderingen doorgevoerd die een positieve impact hebben op het leven van werknemers binnen de Metalektro industrie.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 december 2022 tot 1 juni 2024. 18 maanden dus. Per 1 december 2022 zijn de lonen al met 5,5% gestegen. Op 1 januari 2024 zal hier nog eens een loonsverhoging van 3,5% bovenop komen. In totaal zal de cao een loonsverhoging van 11% kennen. Het minimale uurloon moet in 2024 €14 zijn en ook komen er redelijke reiskosten en stagevergoedingen bij voor werknemers in de Metalektro.

Daarnaast is de verplichting tot overwerken in de nieuwe cao geschrapt. Werk en privé zullen hierdoor beter te combineren zijn. De komst van de vierdaagse werkweek speelt hier ook een belangrijke rol in. Mensen met een voltijds dienstverband krijgen het recht om tijd vrij te maken voor zaken als mantelzorg of ouderschapsverlof. Roostervrije uren, vakantiedagen of overuren kunnen hiervoor worden ingezet. De enige uitzondering waarom een werkgever dit zou mogen weigeren is zwaarwegend bedrijfsbelang. Hier is alleen sprake van als een bedrijf kopje onder zou gaan.

Ook is het generatiepact verlengd met 6 jaar en volgt deze nog steeds de tussentijdse loonsverhogingen. Er wordt nog onderzocht welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden voor een hogere deelname aan deze regeling.

Tot slot is de duurzame inzetbaarheidsdag verduidelijkt. De werknemer houdt alle zeggenschap over de invulling van die dag. De dag moet wel voldoen aan de begrippen duurzame inzetbaarheid, gezondheid, ontwikkeling en scholing.

Wil je meer informatie of heb je een vraag voor onze specialisten? Wij staan voor je klaar.

Blijf kennis maken

Meer lezen

Nieuwe CAO Metaal en Techniek

Binnen de nieuwe CAO van Metaal en Techniek staan de loonsverhogingen al vast en de zware beroepenregeling wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Andere zaken worden nog besproken.

Lees meer