Nieuwe CAO Metaal en Techniek

Binnen de nieuwe CAO van Metaal en Techniek staan de loonsverhogingen al vast en de zware beroepenregeling wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Andere zaken worden nog besproken.